NẮP TRÀ 2

Nắp trà tráng vecni vàng hay phủ bóng với các chủng loại như: Nắp 52 (Φ 52 mm), Nắp 63 (Φ 63 mm), Nắp 300 (Φ 73 mm) , Nắp 307 (Φ 84 mm), Nắp 401 (Φ 99 mm), Nắp Φ 113 mm.

Danh mục: